independent

Tuesday 17 September 2019

Irish summer camps

BEIDH Na Macallaí ag rith campaí samhraidh Gaeilge i Mí Iúil ag 'An Tobar', Baile Loch Garman. Is le haghaidh daltaí bunscoile agus méanscoile na campaí siúd agus beidh an bhéim ar Ghaeilge labhartha sna campaí.

Beidh neart imeachtaí ann idir spóirt, cluichí agus ceoil agus go leor leor eile gach! Le hasghaidh tuilleadh eolais dean teagmhail le Darren ar 087-9135271 nó campa@lochgarman.ie

Na Macallaí will be running Irish Language summer camps throughout July at An Tobar, Wexford Town. These camps are for both primary and secondary students and the focus of the courses is on spoken Irish. There will be plenty of activities in the afternoon for those taking part, between sports, games, music and much much more! For further details contact Darren on 087-9135271 or campa@lochgarman.ie

Most Read

News